Nasza działalność

 • Fundacja „HASCO-LEK” powstała w 2006 roku z inicjatywy pracowników firm z Grupy HASCO. Od początku istnienia, organizacja angażuje się w różnorodne projekty, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. Przez 10 lat działalności udzieliliśmy wsparcia o łącznej wartości 2 182 015,90 zł

   

  MISJA FUNDACJI

  Umożliwianie wszechstronnego rozwoju oraz stwarzanie nowych możliwości osobom potrzebującym, poprzez niesienie wsparcia finansowego i rzeczowego, zwłaszcza w obszarach największych niedostatków pomocy.

   

  WIZJA FUNDACJI

  Dążymy do tego, aby pomoc udzielana naszym podopiecznym umożliwiała im wszechstronny rozwój oraz sprawiała, by ich życie stało się zdrowsze, pełniejsze oraz szczęśliwsze.

   

  Fundacja „HASCO-LEK” udziela pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym. Wspieramy również działalność organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz angażujemy się w realizowane przez nie inicjatywy, zgodne z misją i wizją Fundacji oraz celami statutowymi obu podmiotów.