Fundacja Hasco-Lek i PPF Hasco-Lek S.A. nagrodzone w plebiscycie „Wrocław bez Barier”

10 grudnia, 2020

zdjęcie: Jakub Stolarski

Zakończyła się 10. edycja plebiscytu „Wrocław bez Barier”, organizowanego przez Fundację „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi, którego celem jest uhonorowanie inicjatyw i działań przyczyniających się do wsparcia osób z niepełnosprawnościami. W tegorocznym konkursie, w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu” nagrodzone zostały Fundacja Hasco-Lek i PPF Hasco-Lek S.A.

Plebiscyt, zainaugurowany w 2010 roku z inicjatywy rzecznika Prezydenta Wrocławia ds. Osób z niepełnosprawnością śp. Bartłomieja Skrzyńskiego promuje dobre postawy i działania podejmowane przez wrocławskie instytucje na rzecz dostępności i integracji. Nagrody w czterech kategoriach przyznaje kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta, laureaci poprzednich edycji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Fundacja Hasco-Lek i PPF Hasco-Lek S.A. docenione zostały za wieloletnie zaangażowanie i przykład dobrych praktyk w sferze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Podczas uroczystości, która odbyła się 4 grudnia 2020 roku, statuetkę odebrała Prezes Fundacji i Wiceprezes Zarządu PPF Hasco-Lek S.A. Agnieszka Han.

Ten certyfikat to ogromne wyróżnienie i niejako podsumowanie dotychczasowej działalności naszej fundacji, która od 14 lat niesie pomoc najbardziej potrzebującym oraz przyczynia się do niwelowania wielu barier społecznych. Realizacja tych różnorodnych projektów nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i wolontariuszy, którzy na co dzień chcą dodawać do nich swoją cegiełkę.

— podkreśliła w swoim przemówieniu Prezes Fundacji i Wiceprezes Zarządu Hasco-Lek Agnieszka Han

W gronie tegorocznych laureatów znalazł się także Stadion Olimpijski i Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A., Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Marcina Lutra oraz wrocławski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uroczystość zwieńczyło otwarcie i przecięcie symbolicznej wstęgi pierwszego w Polsce Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich we Wrocławiu.

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób NiepełnosprawnychFundacja dla Piszkowic
Jak pomóc?

  • Kupując produkty NaturKaps.
  • Przelewając darowiznę na konto Fundacji.
  • Przekazując 1% rocznego rozliczenia podatku dochodowego.
Jak uzyskać pomoc?

Fundacja HASCO-LEK udziela wsparcia osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i chorym.

Wspieramy również działalność instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz angażujemy się w realizowane przez nie inicjatywy, zgodne z misją i wizją Fundacji oraz celami statutowymi obu podmiotów.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Fundacją.

Ostatnie aktualności