Fundacja „HASCO-LEK” wspiera projekt edukacyjny Polska Akademia Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

22 stycznia, 2016

Nowy rok rozpoczął się dla Fundacji realizacją kolejnego przedsięwzięcia. Fundacja „HASCO-LEK” została partnerem strategicznym Polskiej Akademii Dzieci w roku akademickim 2015/2016. Jest to pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet prowadzony przez dzieci.

Celem projektu jest rozbudzanie w młodych odbiorcach ciekawości świata, chęci do realizowania własnych pomysłów oraz projektowania eksperymentów. Mali eksperci w trakcie wykładów przekazują słuchaczom wiedzę z obszaru swoich zainteresowań. Zajęcia odbywają się cyklicznie w wybrane dni w trakcie roku akademickiego.

Inauguracyjny wykład odbędzie się już 22 stycznia, a jego tematem przewodnim będzie „Fotografia wczoraj i dziś”. Kolejne zajęcia związane będą m.in. z Europejskim Dniem Mózgu czy Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi.

Cieszymy się, że możemy wesprzeć inicjatywę, która zachęca dzieci do poszerzania wiedzy oraz w której oni sami występują w roli ekspertów i uczą się od siebie nawzajem. Rozwijanie talentów dzieci i młodzieży oraz wspieranie nauki jest jednym z głównych celów Fundacji.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz oraz prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Inicjatorem projektu jest Stowarzyszenie Polska Akademia Dzieci z siedzibą w Gdańsku Oliwie, które podjęło współpracę z 22 ośrodkami akademickimi w Polsce, w tym z Dolnośląską Szkołą Wyższą oraz trzema za granicą.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

www.pad.dsw.edu.pl

Fundacja „HASCO-LEK” już po raz drugi wsparła projekt Bajka bez Barier8-latka opowiedziała 300 rówieśnikom o magii fotografii
Jak pomóc?

  • Kupując produkty NaturKaps.
  • Przelewając darowiznę na konto Fundacji.
  • Przekazując 1,5% rocznego rozliczenia podatku dochodowego.
Jak uzyskać pomoc?

Fundacja HASCO-LEK udziela wsparcia osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i chorym.

Wspieramy również działalność instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz angażujemy się w realizowane przez nie inicjatywy, zgodne z misją i wizją Fundacji oraz celami statutowymi obu podmiotów.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Fundacją.

Ostatnie aktualności