III edycja

 • Finał III edycjikonkursu Fundacji

  Sześcioro młodych, ambitnych naukowców odebrało nagrody w kolejnej edycji konkursu Fundacji Hasco-Lek. Tegoroczna uroczystość miała miejsce 4 czerwca podczas międzynarodowej konferencji BIOFORUM 2009 w Łodzi, będącej największym w środkowej Europie wydarzeniem, skupiającym przedstawicieli nauki i biznesu z sektora biotech.

  Była to już III edycja konkursu Fundacji Hasco-Lek. Jest on otwarty na prace doktorskie i magisterskie, których tematyka koncentruje się na nowych odkryciach i innowacjach, mogących znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i przemysłach pokrewnych. Jest to jedyny w kraju konkurs o takim profilu. Szansę na zwycięstwo i promocję dorobku mają autorzy najlepszych prac z zakresu farmacji, biotechnologii, medycyny, chemii oraz dziedzin o podobnym profilu.

  Z przyjemnością informujemy, że w tym roku laureatami zostali:

  PRACE DOKTORSKIE

  • I MIEJSCE (6 tys. zł) – laureat wycofał nagrodzoną pracę. Komisja konkursowa podczas powtórnego posiedzenia zdecydowała się nie przyznawać I nagrody w kategorii prac doktorskich.
  • II MIEJSCE (4 tys. zł) – dr Katarzyna Michalska, „Optymalizacja metod elektroforezy kapilarnej stosowanych w badaniu produktów leczniczych zawierających wybrane antybiotyki”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny
  • III MIEJSCE (3 tys. zł) – dr Jacek Achrem Achremowicz, „Cytotoksyczność półsyntetycznych pochodnych betuliny”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

  PRACE MAGISTERSKIE

  • I MIEJSCE (4 tys. zł) mgr Paulina Skupin, „Chemiczna funkcjonalizacja wielościennych nanorurek węglowych”, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny
  • II MIEJSCE EX EQUO (obie laureatki otrzymują po 3 tys. zł)
   mgr Mariola Nowak, „Wspomaganie elektroporacją metody fotodynamicznej w terapii nowotworów”, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
   mgr Nina Skołucka, „Optymalizacja elektroporacji w komórkach eukariotycznych”, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
  • III MIEJSCE (2 tys. zł) – mgr Nina Zarucka, „Otrzymywanie i badanie właściwości nanożeli polimerowych”, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

  Zarząd Fundacji Hasco-Lek składa laureatom serdeczne gratulacje i wyraża nadzieję, że nagroda w tym konkursie stanie się przepustką do dalszych sukcesów. Dziękuje też wszystkim, którzy zgłosili swoje prace i zdecydowali się skonfrontować je z dorobkiem pozostałych uczestników. Wszystkim Państwu życzymy odważnych pomysłów oraz pasji, z którą będziecie je realizować.

  Katarzyna Bodalska, wiceprezes Fundacji Hasco-Lek:
  – Polski przemysł farmaceutyczny potrzebuje naukowców, ich wiedzy, doświadczenia i pomysłów. Zależy nam na dotarciu do jak najszerszego grona naukowców, którzy posiadają ciekawy dorobek, a nie mają okazji zaprezentować go na zewnątrz. Udział w konkursie daje taką możliwość, a nagłośnienie jego wyników pomaga zwycięzcom szeroko zaistnieć poza środowiskiem uczelni. Organizując konkurs dajemy sygnał młodym naukowcom, że ktoś o nich myśli, ktoś interesuje się wynikami ich prac, a godziny spędzone w laboratorium nie pójdą na marne. Nagradzając, chcemy ich zainspirować do dalszych poszukiwań i rozwoju.

  Prof. Piotr Sobota, przewodniczący jury konkursowego:
  – Prace, które zgłoszono na konkurs powstały na uniwersytetach, politechnikach i w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Cechuje je kreatywność i innowacyjność oraz, co bardzo istotne, wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym. Tematyka nagrodzonych prac doktorskich dotyczy chromatografii kapilarnej umożliwiającej rozdział i analizę związków chemicznych oraz cytostatycznego działania półsyntetycznej pochodnej betuliny. Prace magisterskie dotyczyły nowoczesnych badań nad wykorzystaniem nanorurek węglowych w farmacji, metod fotodymanicznych w terapii nowotworowej oraz wytwarzania nanożeli.

  W ramach działań promujących ideę konkursu na wszystkich uczelniach medycznych w Polsce wyeksponowano plakaty informujące o projekcie, a rektorzy oraz dziekani wydziałów farmaceutycznych i medycznych otrzymali listy z zaproszeniem dla kadry naukowej do udziału w konkursie.

  Bieżąca edycja zaowocowała największą jak dotąd liczbą zgłoszeń – na konkurs napłynęło kilkadziesiąt prac. Dowodzi to, że na polskich uczelniach, nie tylko medycznych, powstaje wiele ciekawych prac o tematyce, na której skupia się konkurs. Z roku na rok rośnie również ich poziom merytoryczny. Najważniejsze kryterium, według którego oceniało je jury, to możliwość zastosowania wyników badań w praktyce.

  Komisja obradowała w składzie:

  • prof. Piotr Sobota – Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego – przewodniczący komisji,
  • prof. Halina Rządkowska-Bodalska – emerytowany kierownik Katedry Farmakognozji Akademii Medycznej we Wrocławiu – członek komisji,
  • dr Stanisław Han – prezes PPF Hasco-Lek S.A. i kierownik Zakładu Farmacji Przemysłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu – członek komisji,
  • mgr farm. Katarzyna Bodalska – wiceprezes Fundacji Hasco-Lek, dyrektor ds. badań i rozwoju PPF Hasco-Lek S.A. i wykładowca Zakładu Farmacji Przemysłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu – członek komisji,
  • mgr farm. Jolanta Stańczak – wiceprezes PPF Hasco-Lek S.A. – członek komisji.

  W czerwcu 2009 r. zostanie zainaugurowana IV edycja konkursu.

Dokumenty
 • Regulamin - VII edycja
 • Oświadczenie autora - VII edycja
 • Karta zgłoszenia - VII edycja
Kontakt