IV edycja

 • Finał IV edycjikonkursu Fundacji

  Dr Edyta Dyguda-Kazimierowicz i mgr Marcin Komar zwyciężyli w czwartej edycji konkursu Fundacji Hasco-Lek na najlepsze prace naukowe z zakresu farmacji przemysłowej. Laureaci odebrali nagrody podczas uroczystości zorganizowanej w trakcie międzynarodowej konferencji Bioforum, która odbyła się w Łodzi 20 maja 2010 r.

  Czwarta edycja konkursu Fundacji Hasco-Lek na najlepsze prace naukowe przyniosła rekordową liczbę zgłoszeń – ponad 70. Tym trudniejsze zadanie stało przed komisją konkursową, która miała wyłonić laureatów. Główne kryterium wyboru prac to ich wartość naukowo-wdrożeniowa. Konkurs Fundacji Hasco-Lek jest jedynym w Polsce projektem o takim profilu. Jego celem jest wybór najlepszych prac doktorskich i magisterskich, a także promocja ich autorów oraz dokonanych przez nich odkryć z zakresu farmacji, biotechnologii, medycyny, chemii i innych pokrewnych dziedzin w aspekcie ich zastosowań w przemyśle farmaceutycznym lub przemysłach pokrewnych.

  Zwycięzcami IV edycji konkursu prac naukowych zostali:

  PRACE DOKTORSKIE:

  • I miejsce 6 000 zł – dr Edyta Dyguda-Kazimierowicz, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, „Modelowanie aktywności katalitycznej i inhibicyjnej w układach enzymatycznych ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań międzycząsteczkowych”
  • II miejsce 4 000 zł – dr Sylwia Łukasiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, „Fluorescencyjne badania dimeryzacji w obrębie receptorów dopaminowych i serotoninowych w układzie in vitro”
  • III miejsce 3 000 zł – dr Łukasz Izbicki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, „Synteza nowych pochodnych pirydo [1,2-c] pirymidyny o spodziewanym działaniu przeciwdepresyjnym”

  PRACE MAGISTERSKIE:

  • I miejsce 4 000 zł – mgr Marcin Komar, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, „Opracowanie warunków trójwymiarowej hodowli preadipocytów dla potrzeb inżynierii tkankowej”
  • II miejsce 3 000 zł – mgr Ilona Jakubowska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, „Ocena tabletkowania mikrokapsułek z chlorowodorkiem tramadolu”
  • III miejsce 2 000 zł – mgr Anna Celebańska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, „Ceramiczna elektroda węglowa modyfikowana oksydazą bilirubiny jako biokatoda w jednokomorowym ogniwie tlenowo-cynkowym”

  KATARZYNA BODALSKA, WICEPREZES FUNDACJI HASCO-LEK:

  – Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy, aby nasze nagrody przyniosły im nie tylko satysfakcję, ale stanowiły także kapitał, z którego będą potrafili skorzystać, by rozwijać się naukowo i zawodowo. Docenić należy jednak wszystkich uczestników konkursu, ponieważ niejednokrotnie zaskakiwały nas wyniki badań prowadzonych przez młodych naukowców. W ciągu czterech dotychczasowych edycji konkursu nagrodziliśmy już dwadzieścia pięć osób, a w czerwcu ogłosimy jubileuszową, piątą edycję naszego konkursu.

  Laureaci zostali uhonorowani nagrodami 20 maja 2010 r. w Łodzi podczas Central European Business Forum of Biotechnology & Innovative BioEconomy – BioForum 2010. Jest to międzynarodowa platforma prezentacji usług badawczych dla biosektora, które są oferowane nie tylko przez firmy, ale także przez uczelnie oraz instytuty naukowe. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba instytutów, które przedstawiły osiągnięcia realizowanych prac badawczo-rozwojowych.

  PROF. PIOTR SOBOTA, PRZEWDODNICZĄCY KOMISJI KONKURSOWEJ:

  – W nadesłanych pracach ocenialiśmy przede wszystkim wartość naukową, innowacyjność oraz możliwość ich zastosowań w przemyśle farmaceutycznym lub przemysłach pokrewnych. Zgłoszone prace są oryginalne i cechuje je wysoki poziom naukowy świadczący o bardzo dobrym przygotowaniu ich autorów do zawodu. O sukcesie w końcowym rozrachunku przesądziły wizja, pasja, wiedza, talent, energia i odrobina szczęścia. Tematyka nadesłanych prac doktorskich obejmowała zagadnienia związane z projektowaniem i modelowaniem receptorów w celu odkrycia nowych oryginalnych leków, opracowanie technologii wytwarzania postaci leku i białek fluorescencyjnych. Natomiast prace magisterskie to szerokie spektrum różnorodnych badań: hodowli tkankowej dla transplantologii, technologii tabletkowania, poszukiwania nowych leków, ekstraktów oraz bioogniwa paliwowego.

  Fundacja Hasco-Lek od początku istnienia, tj. od 2006 r., angażuje się w działania wspierające rozwój młodych naukowców, organizując konkurs prac doktorskich i magisterskich. W ciągu czterech edycji zyskał on szeroki oddźwięk medialny, dzięki czemu skutecznie promowani są laureaci i ich dorobek naukowy. Ponadto fundacja co roku nagradza finansowo najlepszych absolwentów Wydziału Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Dokumenty
 • Regulamin - VII edycja
 • Oświadczenie autora - VII edycja
 • Karta zgłoszenia - VII edycja
Kontakt