V edycja

 • Finał V edycjikonkursu Fundacji

  Fundacja Hasco-Lek rozstrzygnęła V edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obejmujące nowe odkrycia oraz innowacje w dyscyplinach farmaceutycznych i pokrewnych. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych nadesłanych prac, a także promocja ich autorów i dokonanych przez nich odkryć z zakresu farmacji, biotechnologii, medycyny i chemii w aspekcie ich zastosowań w przemyśle farmaceutycznym.

  Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac, które zostały ocenione przez komisję w składzie: prof. dr hab. Piotr Sobota – Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego – przewodniczący komisji; dr Stanisław Han – Prezes PPF Hasco-Lek S.A. i kierownik Zakładu Farmacji Przemysłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu – członek komisji; mgr farm. Katarzyna Bodalska – wiceprezes Fundacji Hasco-Lek i wykładowca Zakładu Farmacji Przemysłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu – członek komisji; mgr farm. Jolanta Stańczak – Wiceprezes PPF Hasco-Lek S.A. – członek komisji.

  PRACE DOKTORSKIE:

  • I miejsce 6 000 zł – dr Anna Murzyn, Uniwersytet Wrocławski, ”Wpływ Saccharomyces boulardii na czynniki wirulencji Candidia albicans”
  • II miejsce 4 000 zł – dr Antonina Naskalska, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, „Zastosowanie wektora białkowego, dodekahedronu adenowirusa jako platformy dla szczepionki przeciwgrypowej”
  • III miejsce 3 000 zł – dr Anna Kędziora, Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego, „Atywność nanoform srebra w układach biologicznych”

  PRACE MAGISTERSKIE:

  • I miejsce 4 000 zł – mgr Agnieszka Herok, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, „Otrzymywanie i charakterystyka polimerowych mikrocząsteczek z heparyną i papainą”
  • II miejsce ex aequ 2 500 zł:
   mgr Anita Kożuch, Uniwersytet Śląski, „Połączenia witaminy B12 ze związkami o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym”
   mgr Katarzyna Osytek, Warszawski Uniwersytet Medyczny, „Połączenia witaminy B12 protoporfiryny IX jako potencjalne aktywatory sGC„
  • III miejsce – nie zostało przyznane
  • Wyróżnienia:
   mgr Michał Piotrowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, „Opracowanie i charakterystyka polimerowych mikrocząsteczek z nitrozoglutanionem”
   mgr Marta Siek, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „Formulacja mikrożeli pektynowych z zastosowaniem technik mikroprzepływowych do enkapsulacji i kontrolowanego uwalniania nanocząsteczek”

  Prace doktorskie i magisterskie, zgłoszone na konkurs, wykonane zostały na uniwersytetach, politechnikach i w instytutach Polskiej Akademii Nauk oraz we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Ogromny kapitał wiedzy, zawarty w nadesłanych pracach jest oryginalny, nowoczesny i zawiera istotne elementy nowości naukowej. Ocena obejmowała poziom naukowy, innowacyjność, kreatywność oraz możliwości zastosowania w przemyśle farmaceutycznym i jemu pokrewnych. Tematyką nadesłanych prac doktorskich były badania oporności patogenów na czynniki antygrzybiczne, wytwarzanie nanocząsteczek srebra o właściwościach antybakteryjnych, nowej szczepionki przeciwgrypowej, zagadnienia związane z projektowaniem i modelowaniem receptorów w poszukiwaniu nowych oryginalnych leków oraz opracowania nowej generacji dodatków paszowych zawierających makroalgi morskie i słodkowodne. Natomiast prace magisterskie to szerokie spektrum różnorodnych badań: otrzymywanie mikrokapsułek z biodegradowalnych polimerów przeznaczonych do „zamykania leków”, opracowanie strategii terapeutycznej dla przewlekłej białaczki, nowej generacji hybrydowych leków kardiologicznych oraz miniaturyzacji aparatury medycznej.

Dokumenty
 • Regulamin - VII edycja
 • Oświadczenie autora - VII edycja
 • Karta zgłoszenia - VII edycja
Kontakt