VI edycja

 • Finał VI edycjikonkursu Fundacji

  Rozstrzygnięto VI edycję konkursu Fundacji Hasco-Lek na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.  Tematyka nadesłanych prac dotyczyła nowych odkryć i innowacji, które mogą znaleźć zastosowanie w dziedzinie farmacji.

  Komisja w składzie: prof. Piotr Sobota – Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego – przewodniczący komisji; dr Stanisław Han – prezes PPF Hasco-Lek S.A. i kierownik Zakładu Farmacji Przemysłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu – członek komisji; mgr farm. Katarzyna Bodalska – wiceprezes Fundacji Hasco-Lek i wykładowca Zakładu Farmacji Przemysłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu – członek komisji; mgr farm. Jolanta Stańczak – wiceprezes PPF Hasco-Lek S.A. – członek komisji; oceniła kilkadziesiąt prac i wybrała wśród nich najciekawsze.

  Prace doktorskie

  • I miejsce 6 000 zł – dr Agata Błażewicz, Narodowy Instytut Leków, „Oznaczenie leków znieczulających  miejscowo i zwiotczających  mięśnie oraz ich zanieczyszczeń metodą HPLC z zastosowaniem detekcji amperometrycznej, kulometrycznej i wyładowań koronowych”
  • wyróżnienie 1 500 zł – dr Monika Kijewska, Uniwersytet Wrocławski „Synteza i analiza wybranych produktów Amadoriego”
  • wyróżnienie 1 500 zł – dr Wirginia Kukuła, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, „Recovery, phytochemical analysis and biological activity of secondary metabolites coming from chosem spicies of burberry Rusing modern isolation and separation techniques”

  Komisja postanowiła nie przyznawać II i III miejsca

  Prace magisterskie

  • I miejsce 4 000 zł – mgr Lidia Śliwka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, „Badanie mechanizmu działania izotiocyjaninów oraz wpływ budowy na ich właściwości chemoprewentywne przeprowadzone na linii komórkowej CRL 1790”
  • II miejsce 3 000 zł – mgr Wojciech Lewandowski, Warszawski Uniwersytet Meyczny, „Synteza nowych, chiralnych pochodnych 2,6- dioksopiperazyny o potencjalnym działaniu przeciwdrgawkowym”
  • III miejsce 2 000 zł – mgr Aleksandra Wilk, Politechnika Wrocławska, „Synteza biblioteki substratowej typu X-T-F-G-ACC jako narzędzie w badaniu specyficzności substratowej proteaz uczestniczących w procesie autofagii”
  • wyróżnienie 1 000 zł – mgr Maciej Gajda, Akademia Medyczna we Wrocławiu, „Ocena właściwości fizyko-chemicznych stałych rozproszeń z simwastatyną”.

  Opinia przewodniczącego komisji – prof. Piotra Soboty:

  W pracach nadesłanych na VI Konkursu Fundacji Hasco-Lek, ocenialiśmy przede wszystkim wartość naukową, innowacyjność oraz możliwość zastosowania w przemyśle farmaceutycznym lub w dziedzinach im pokrewnych. Zgłoszone prace były oryginalne, wykonane często we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Cechuje je wysoki poziom naukowy, świadczący o bardzo dobrym przygotowaniu autorów do zawodu. O sukcesie w końcowym etapie przesądziły: wybór tematyki badawczej, wizja, pasja, wiedza, talent, no i także odrobina szczęścia. Tematyka nadesłanych prac doktorskich obejmowała zagadnienia związane z opracowaniem czułych, selektywnych metod badania zawartości substancji czynnych i towarzyszących im zanieczyszczeń, ekstrakcji ziół w warunkach nad krytycznych, opracowania metod identyfikacji glikokoniugatów w surowicy krwi, nowych technologii wytwarzania postaci leku oraz fluorescencji białek. Natomiast tematyka prac magisterskich to: badania właściwości chemoprewentywnych i przeciwnowotworowych związków z grupą izotiocyjanianową, struktur wiodących leków przeciwdrgawkowych, specyficzności proteaz  w uwalnianiu fluoroforu oraz sposób wytwarzania biodegradowalnych implantów polimerowych i nośników leków

Dokumenty
 • Regulamin - VII edycja
 • Oświadczenie autora - VII edycja
 • Karta zgłoszenia - VII edycja
Kontakt