VII edycja

 • Finał VII edycjikonkursu Fundacji

  Znamy zwycięzców siódmej edycji konkursu Fundacji Hasco-Lek. Pierwsze miejsce w kategorii prac doktorskich zdobył Krzysztof Szczepanowicz z Polskiej Akademii Nauk, a w kategorii prac magisterskich najwyższe miejsce zajęła Ewelina Tarnowska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  To już siódma edycja ogólnopolskiego konkursu, do którego Fundacja zaprasza autorów i promotorów prac magisterskich i doktorskich z zakresu farmacji, medycyny, biotechnologii oraz dziedzin pokrewnych.

  Wśród doktoratów zwyciężyła praca Krzysztofa Szczepanowicza z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk, zatytułowana „Encapsulation of active agents In liquid core capsules” (z ang.: kapsułkowanie substancji czynnych w kapsułkach elastycznych).

  W tym roku komisja konkursowa postanowiła nie przyznawać pierwszej nagrody w kategorii prac magisterskich. Drugie miejsce przypadło Ewelinie Tarnowskiej z Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym za pracę zatytułowaną „Poszukiwanie nowych antydepresantów III generacji w grupie SSRI+, pochodnych pirolidyno-2,5-dionu”. Poniżej publikujemy szczegółowe wyniki konkursu.

  Prace doktorskie:

  • I miejsce (6000 zł) – dr Krzysztof Szczepanowicz, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk „Encapsulation of active agents In liquid core capsules”
  • II miejsce (4000 zł) – dr Małgorzata Geszke-Moritz, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, „Synteza stabilnych i nie zawierających kadmu kropek kwantowych skoniugowanych z kwasem foliowym w celu obrazowania komórek nowotworowych”
  • Wyróżnienie (1500 zł) – dr Katarzyna Sidoryk, Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, „Synteza nowych pochodnych aminokwasowych i peptydowych 5H-I 6H-indolo[2,3-b]chinolin o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym”

  III nagrody w tej kategorii nie została przyznana.

  Prace magisterskie:

  • II miejsce (3000 zł) – mgr Ewelina Tarnowska, Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, „Poszukiwanie nowych antydepresantów III-ciej generacji w grupie SSRI+, pochodnych pirolidyno-2,5-dionu”
  • III miejsce (2000 zł) – mgr Aleksandra Karczmarczyk, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej „Opracowanie aktywnych podłoży bazujących na GaN i ZnO do pomiarów powierzchniowo wzmocnionej spektometrii Ramana”
  • Wyróżnienie (1000 zł) – mgr Anna Łozowska, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej „Rheological Characteristics of Selected Cosmetic Stuffs for Production Applications”

  I nagroda nie została przyznana w tej kategorii.

  Prace oceniała komisja pod przewodnictwem prof. Piotra Soboty z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie: dr Stanisław Han (prezes PPF Hasco-Lek S.A. i kierownik Zakładu Farmacji Przemysłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu), mgr farm. Katarzyna Karłowicz-Bodalska (wiceprezes Fundacji Hasco-Lek i wykładowca Zakładu Farmacji Przemysłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu), dr Tomasz Han (prezes CBR Novasome) oraz Agnieszka Han (prezes Fundacji Hasco-Lek).

Dokumenty
 • Regulamin - VII edycja
 • Oświadczenie autora - VII edycja
 • Karta zgłoszenia - VII edycja
Kontakt