Kontakt

Skontakuj się z nami!
  • Adres kontaktowy

   FUNDACJA HASCO-LEK
   Organizacja Pożytku Publicznego
   ul. Żmigrodzka 242 E
   51-131 Wrocław, Polska

   KRS: 0000252028
   REGON: 020241509
   NIP: 895-18-51-434
   Konto: Santander Bank Polska 09 1090 1522 0000 0001 0500 0263

   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  • Telefon & E-mail

   Telefon:
   (071) 327 19 52
   +48 516 422 453
   +48 885 204 721

   Fax: (071) 352 76 36
   fundacja@hasco-lek.pl