Kupiliśmy testy psychologiczne dla dzieci z wadami słuchu!

11 kwietnia, 2013

Prawie 100 specjalistycznych testów psychologicznych za około 44 tysiące złote zakupiła Fundacja Hasco-Lek dla czołowych polskich poradni dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu. Z pomocy naukowych skorzysta kilka tysięcy podopiecznych poradni we Wrocławiu, Opolu, Krakowie, Bydgoszczy, Koszalinie, Szczecinie i w Gdańsku!

Ośrodki, zrzeszone w Polskim Związku Głuchych, od wielu lat realizują programy terapeutyczne, które rozwijają umiejętności językowe dziecka poprzez pobudzanie i stymulację funkcji słuchowej, wzmocnione aparatami słuchowymi lub implantem ślimakowym.

Zakupione testy są narzędziami umożliwiającymi wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci. Badają różne obszary funkcjonowania dziecka: m. in. zdolności poznawcze (percepcję wzrokową, koncentrację uwagi, pamięć fonologiczną, pamięć słuchową, pamięć wzrokowo-przestrzenną, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe), a także umiejętności psychomotoryczne oraz kompetencje społeczno-emocjonalne; niektóre z nich mierzą również poziom inteligencji ogólnej. Zakupione metody posiadają odrębne normy dla dzieci z niedosłuchem.

– Pomoce naukowe pozwolą specjalistom z ośrodków PZG na dopasowanie metod terapii do indywidualnych potrzeb każdego małego pacjenta. Testy będą służyć dużej liczbie dzieciaków – ośrodki mają pod swoją opieką tysiące dzieci w różnym wieku – mówi Agnieszka Han, prezes Fundacji Hasco-Lek. – Cieszymy się, że nasza akcja „Podaruj zdrowie nie tylko sobie” przynosi takie efekty. Dzięki zebranym funduszom możemy finansować nie tylko zakup testów, które posłużą tysiącom dzieci, ale również finansować zakup aparatów słuchowych dla dzieci, których sytuacja materialna jest bardzo ciężka.

— Agnieszka Han

Fundacja Hasco-Lek od maja 2012 roku prowadzi akcję pod hasłem „Podaruj zdrowie nie tylko sobie”. Aż 3 procent ze sprzedaży suplementów diety Natur Kaps oznaczonych logo kampanii trafia na konto Fundacji. Zebrane w ten sposób fundusze przeznaczane są na wsparcie dzieci z wadami słuchu. Do tej pory udało się zebrać prawie 320 tysięcy złotych!

Fundacja rozdała nagrody młodym naukowcomFundacja Hasco-Lek ufundowała nagrody na konkurs historyczny dla dzieci niesłyszących
Jak pomóc?

  • Kupując produkty NaturKaps.
  • Przelewając darowiznę na konto Fundacji.
  • Przekazując 1,5% rocznego rozliczenia podatku dochodowego.
Jak uzyskać pomoc?

Fundacja HASCO-LEK udziela wsparcia osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i chorym.

Wspieramy również działalność instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz angażujemy się w realizowane przez nie inicjatywy, zgodne z misją i wizją Fundacji oraz celami statutowymi obu podmiotów.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Fundacją.

Ostatnie aktualności