Nasza działalność

 • Fundacja „HASCO-LEK” powstała w 2006 roku z inicjatywy pracowników firm z Grupy HASCO. Jest jedną z nielicznych na Dolnym Śląsku fundacji korporacyjnych, niosącą pomoc charytatywną, realizującą ideę społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego. Od początku istnienia, organizacja angażuje się w różnorodne projekty, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. Przez pierwsze 10 lat działalności udzieliliśmy wsparcia o łącznej wartości 2 182 015,90 zł.

   

  MISJA FUNDACJI

  Umożliwianie wszechstronnego rozwoju oraz stwarzanie nowych możliwości osobom potrzebującym, poprzez niesienie wsparcia finansowego i rzeczowego, zwłaszcza w obszarach największych niedostatków pomocy.

   

  WIZJA FUNDACJI

  Dążymy do tego, aby pomoc udzielana naszym podopiecznym umożliwiała im wszechstronny rozwój oraz sprawiała, by ich życie stało się zdrowsze, pełniejsze oraz szczęśliwsze.

   

  W celu realizacji misji i wizji Fundacja nawiązuje współpracę z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi, współpracuje z wolontariuszami, jak również pozyskuje środki na prowadzoną działalność, która możliwa jest dzięki wsparciu darczyńców, akcji „Pomagam? Naturalnie” oraz pozyskiwaniu 1% rocznego rozliczenia podatku dochodowego.

   

  CO ROBIMY?

  Działalność Fundacji skupia się szczególnie w czterech obszarach:

   

  JAK DZIAŁAMY

  W wymienionych wyżej obszarach prowadzimy następujące działania:

  • Udzielamy pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom i młodzieży oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Zobacz tutaj
  • Wspieramy działalność organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Zobacz tutaj
  • Angażujemy się w mądre inicjatywy innych organizacji w ramach projektów partnerskich. Zobacz tutaj