„Okrążamy Polskę” z Fundacją Hasco-Lek

21 lipca, 2015

Podczas akcji „Okrążamy Polskę”, organizowanej na terenie Miasteczka Zdrowia „Instytutu Zdrowych Nóg”, każdy może spróbować swoich sił w jeździe na rowerze treningowym. Im więcej energii w ćwiczenie włoży uczestnik, tym większe szanse jego miasta na zdobycie specjalistycznego urządzenia diagnostycznego.

Fundacja Hasco-Lek organizując akcję „Okrążamy Polskę” ma na celu połączenie działalności charytatywnej z promocją aktywności fizycznej. Do wydarzenia można dołączyć w trakcie trwania Kampanii „Instytut Zdrowych Nóg”, która odbywa się w 24 miastach Polski w terminie od 10 maja do 29 sierpnia 2015 r.

Akcja „Okrążamy Polskę” polega na przejechaniu przez uczestników dowolnej liczby kilometrów na jednym z dwóch rowerów stacjonarnych, które znajdują się na terenie Miasteczka Zdrowia. Po każdym dniu akcji wszystkie odległości są sumowane, co ma na celu stworzenie rankingu miast z największą liczbą przejechanych kilometrów. Każdy „wypracowany” kilometr oznacza 10 zł, które zostanie przeznaczone na zakup USG Dopplera na rzecz miasta mogącego pochwalić się najdłuższym dystansem.

Charakter prozdrowotny akcji opiera się na promocji jazdy na rowerze, która jest zalecana w profilaktyce przewlekłej niewydolności. Miasto, które otrzyma USG Dopplera otrzyma możliwość przeprowadzania badań diagnostycznych chorób układu krążenia. Fundacja Hasco-Lek od początku swojego istnienia podejmowała działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Zobacz Regulamin akcji

Hasco-Lek uczy dzieci zawodu farmaceuty6825 przejechanych kilometrów na koncie akcji „Okrążamy Polskę”
Jak pomóc?

  • Kupując produkty NaturKaps.
  • Przelewając darowiznę na konto Fundacji.
  • Przekazując 1,5% rocznego rozliczenia podatku dochodowego.
Jak uzyskać pomoc?

Fundacja HASCO-LEK udziela wsparcia osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i chorym.

Wspieramy również działalność instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz angażujemy się w realizowane przez nie inicjatywy, zgodne z misją i wizją Fundacji oraz celami statutowymi obu podmiotów.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Fundacją.

Ostatnie aktualności