Otaczamy opieką dzieci

  • Otaczamy opieką dzieci – dajemy wsparcie najmłodszym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji i mają mniejsze szanse niż ich rówieśnicy. Otaczamy opieką osoby indywidualne oraz prowadzimy szeroką współpracę w tym obszarze.