Polityka prywatności

 • Fundacja „Hasco-Lek” przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatnościi ochrony informacji udzielonych podczas korzystania z naszej strony, w tym informacji zawierających Dane Osobowe, dlatego też podejmuje wszelkie niezbędne działania: techniczne i organizacyjne oraz środki zabezpieczające, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Zbierane Dane Osobowe są adekwatne w stosunku do celu w jakim są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia tego celu.

   

  1. Postanowienia ogólne

  1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę www.fundacjahasco-lek.pl (dalej zwaną Platformą), przez Fundację „Hasco-Lek” z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 242E we Wrocławiu, (dalej zwana Spółką), która jest ich Administratorem.

  1.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO), krajową ustawą o ochronie danych osobowych, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. z późniejszymi zmianami (zwaną dalej UEL).

   

  2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych na platformie

  Zbieranie statystyk odwiedzin strony:

  Zakres przetwarzanych danych:

  a) Pliki cookies (identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń)

  Cel przetwarzania danych:

  a) Zebrane logi przechowywane są przez Fundacja „Hasco-Lek” jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

  Podstawa prawna przetwarzania:

  a) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 miesięcy.

   

  3. Przekazywanie Danych Osobowych

  3.1. Dane Osobowe mogą być powierzane do przetwarzania innym podmiotom co wynika ze specyfiki działania Platformy. Takie przekazywanie może się odbywać jedynie po uprzednim zawarciu przez Administratora Danych Osobowych pisemnej umowy powierzenia z innym podmiotem.

  3.2. W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie Dane Osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom, o ile nie wyrażą Państwo na to zgody.

   

  4. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

  Fundacja „Hasco-Lek” wypełnia zobowiązania, które wynikają z RODO wobec osób, których dane są przetwarzane.

  4.1. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych.

  4.2. Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.

  4.3. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  4.4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  4.5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

  4.6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  4.7. Ww. prawa można zrealizować kierując korespondencję na adres Inspektora Ochrony Danych – iod@hasco-lek.pl. Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostaną Państwo poinformowani.

   

  5. Środki techniczne i organizacyjne

  5.1. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

  5.2. Wszystkie osoby współpracujące ze Spółką przed uzyskaniem dostępu do Danych Osobowych otrzymują stosowne upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania tych informacji w tajemnicy. Spółka wdrożyła dokumentację dotyczącą ochrony Danych Osobowych.

  5.3. Platforma zapewnia techniczną możliwość ograniczania dostępu do danych osobowych dla osób do tego upoważnionych.

  5.4. Platforma posiada techniczną możliwość blokowania użytkowników nieprzestrzegających Regulaminu oraz blokowania konkretnych adresów IP w przypadku stwierdzenia łamania przepisów prawa lub Regulaminu.

  5.5. Platforma korzysta z mechanizmów tworzenia kopii zapasowych.

  5.6. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinni Państwo zadbać o bezpieczeństwo danych logowania (nazwa użytkownika, hasło).

   

  6. Cookies

  6.1. Spółka podczas samego korzystania z Platformy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).

  6.2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Platformę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Platformy.

  6.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Platformy, podtrzymania sesji logowania na Platformie i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.

  6.4.W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

  6.5.Jeżeli jednak pozostaną Państwo na Platformie bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.

  6.6. Na naszej Platformie stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. sesyjne oraz stałe:

  a) cookies stałe – podczas odwiedzin Platformy zostają zapisane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane;

  b) cookies sesyjne – (cookies tymczasowe) to pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Platformy, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia Platformy lub wyłączenia przeglądarki). Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.

  6.7. Pliki cookies wykorzystywane są również przez zintegrowane z Platformą serwisy, np. Google Analytics Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.

  6.8. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.

  6.9. W każdej chwili mogą Państwo zablokować przesyłanie danych do systemu statystycznego Google Analytics poprzez instalację w przeglądarce dodatku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  WordPress

  Funkcjonalne

  Używanie

  Udostępnianie danych

  Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

  Funkcjonalne

  Nazwa
  wpEmojiSettingsSupports
  Wygaśnięcie
  sesja
  Funkcja
  Zapis informacji o przeglądarce
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  sesja
  Funkcja
  Sprawdzanie czy można umieszczać cookies
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  sesja
  Funkcja
  Zapis preferencji językowych
  Nazwa
  wp-settings-3
  Wygaśnięcie
  stałe
  Funkcja
  Przechowywanie preferencji użytkownika
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  1 rok
  Funkcja
  Przechowywanie preferencji użytkownika
  Nazwa
  wordpress_6d8240dd34d1bd2677a8857be2880f56_xframe
  Wygaśnięcie
  3 miesiące
  Funkcja
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  stałe
  Funkcja
  Zachowywanie zalogowania użytkowników

  Complianz

  Funkcjonalne

  Używanie

  Udostępnianie danych

  Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Complianz Privacy Statement.

  Funkcjonalne

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Zapis preferencji plików cookie

  Różne

  Cel w toku sprawdzania

  Używanie

  Udostępnianie danych

  Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

  Cel w toku sprawdzania

  Nazwa
  cmplz_statistics
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_preferences
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_marketing
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_cookie_data
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_id
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_user_data
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_saved_categories
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_saved_services
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Nazwa
  cmplz_consent_mode
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja

  7. Logi serwera

  7.1. Serwer na którym znajduje się strona automatycznie pobiera dane techniczne użytkowników, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

  7.2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  a) czas nadejścia zapytania,

  b) czas wysłania odpowiedzi,

  c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  f) informacje o przeglądarce użytkownika,

  g) Informacje o adresie IP.

  7.3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

  7.4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

   

  8. Inne strony internetowe

  8.1. W ramach Platformy mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.

  8.2. Takie strony internetowe działają niezależnie od Platformy i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.

  8.3. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać.

  8.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi przez inne strony.

   

  9. Korzystanie z wtyczek serwisów społecznościowych Facebook

  Strona internetowa zawiera odniesienia do serwisów społecznościowych Facebook. Po kliknięciu odpowiedniego symbolu lub pełnej nazwy nastąpi przekierowanie na stronę danej usługi. Po wybraniu symbolu „Udostępnij” oraz odpowiedniego serwisu społecznościowego możesz opublikować dane zdarzenie (np. wynik wyszukiwania) na stronie tego serwisu. Po kliknięciu linku znajdującego się pod tekstem „Obserwuj nas” możesz śledzić naszą aktywność na platformie danego serwisu. Na stronach serwisów społecznościowych mają zastosowanie zasady prywatności danych oraz warunki użytkowania stosowane przez dany serwis. Spółka nie ma wpływu na gromadzenie, przetwarzanie ani wykorzystywanie danych w tych witrynach internetowych.

   

  10. Postanowienia końcowe

  10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.

  10.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.

   

  Poprzednia Polityka Prywatności obowiązująca do 25.05.2018 roku