Pomoc na rzecz Fundacji

 • Wsparcie fundacji: 

  Fundacja „HASCO-LEK” niesie pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Wspieramy również mądrą działalność organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz angażujemy się w realizowane przez nie inicjatywy. Przez pierwszą dekadę działalności udzieliliśmy wsparcia o łącznej wartości 2 182 015,90 zł.

  Nasze działania nie byłyby możliwe bez wsparcia naszych darczyńców. To dzięki nim każdego dnia przekonujemy się, że każde, nawet najdrobniejsze wsparcie, zmienia świat na lepsze. Dziękujemy!

   

  Dofinansowanie fundacji dzięki wsparciu osób zainteresowanych

   

  Dofinansowanie Fundacji: 

  Osoby dobrego serca, pragnące wesprzeć działania Fundacji „HASCO-LEK” mogą wpłacać darowizny na rzecz Fundacji, na konto:

  Konto:
  Bank Zachodni WBK 09 1090 1522 0000 0001 0500 0263

  Tytuł przelewu:
  Darowizna na cele statutowe

  Dane Fundacji:
  Fundacja „HASCO-LEK”
  ul. Żmigrodzka 242 E
  51-131 Wrocław

   

  Darowizna dla Fundacji a podatek:

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  Darowizna przekazana na rzecz Fundacji podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) – odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, w wysokości nieprzekraczającej  10% dochodu podatnika.

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Darowizna na rzecz Fundacji podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) – odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu darczyńcy.

  Źródło: www.finanse.mf.gov.pl