Program Wsparcia Fundacji „HASCO-LEK”

  • Komu i jak pomagamy?

    Fundacja udziela pomocy:

    • dla dzieci,
    • młodzieży,
    • osób niepełnosprawnych i chorych.

    Udzielamy wsparcia w:

    • nauce i edukacji,
    • rozwoju sportowym,
    • rozwoju zainteresowań i talentów młodych ludzi, którzy mają mniejsze szanse niż ich rówieśnicy.

    Aktualnie Fundacja priorytetowo traktuje wnioski dotyczące wsparcia dla sportowców z niepełnosprawnościami

     

    Jak starać się o pomoc?

    KROK PO KROKU:

    • zapoznaj się z Regulaminem, w którym znajdują się szczegółowe informacje, w tym o tym, jak napisać prośbę do fundacji o wsparcie
    • przygotuj wniosek o pomoc zgodnie z punktami 7-10 Regulaminu. Pamiętaj o dwóch koniecznych załącznikach – zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniu o dochodach!
    • wniosek wyślij listownie na adres Fundacji: https://fundacjahasco-lek.pl/kontakt/

     

    Terminy

    Fundacja w miarę możliwości rozpatruje wnioski kwartalnie:

    • KWIECIEŃ – rozpatrywane są wnioski otrzymane w terminie od stycznia do marca.
    • LIPIEC – rozpatrywane są wnioski otrzymane w terminie od kwietnia do czerwca.
    • PAŹDZIERNIK – rozpatrywane są wnioski otrzymane od lipca do września.
    • STYCZEŃ – rozpatrywane są wnioski otrzymane od października do grudnia.

     

    Decyzje

    O decyzji Fundacja informuje listownie.  Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego! Więcej informacji udziela Aleksandra Kowal, tel. 71/327 19 52, fundacja@hasco-lek.pl

     

    Pomoc Fundacji (darowizna) a podatek

    Pomoc udzielana jest w formie darowizny rzeczowej lub finansowej.

    Informujemy, że pomoc ze strony Fundacji podlega zapisom Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zwolnione z tego podatku są darowizny, których wartość nie przekracza 4 902 zł – jest to suma wszystkich otrzymanych darowizn od jednej organizacji w ciągu 5 lat. Obowiązek zapłacenia podatku od darowizny ma obdarowany.