Sprawozdania

  • Sprawozdania z prowadzonej przez nas działalności dostępne są w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego:

    http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

    Wpisz nr KRS: 0000252028, pobierz sprawozdanie i sprawdź, jak działamy!