3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

03 grudnia, 2020

Od wielu lat początek grudnia wiąże się z wyjątkowym dla nas dniem – Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. To obchodzone 3 grudnia święto ustanowione zostało w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a jego celem jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami oraz potrzeba podjęcia konkretnych działań dążących do likwidacji barier i społecznej integracji. Każdego roku obchodom towarzyszy inna tematyka – tegorocznym hasłem przewodnim jest „Zrównoważony rozwój: Nadzieja w technologii”.

Fundacja Hasco-Lek od 14 lat aktywnie niesie pomoc osobom potrzebującym, angażując się w różnorodne projekty, także te mające na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Wśród realizowanych działań są między innymi projekty rzecz osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu oraz wsparcie niepełnosprawnych sportowców.

Pomagam? Naturalnie!

Od 2011 roku trwa kampania marketingu społecznego „Pomagam? Naturalnie!”, z której część środków ze sprzedaży produkowanych przez Hasco-Lek wyrobów z serii Naturkaps przekazywana jest  na rzecz podopiecznych Fundacji. Środki zebrane podczas I fali kampanii pozwoliły na zakup sprzętu na rzecz 85 dzieci z wadami słuchu. Dzięki nim możliwe było sfinansowanie zakupu testów DSR (Dziecięca Skala Rozwoju), testów psychologicznych Wechslera, programów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych dla logopedów.

Wspieramy osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu

Kolejne lata to rozpoczęcie współpracy z Fundacją Katarynka. Jeden ze wspólnie zrealizowanych projektów umożliwił poznanie współczesnego kina widzom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Fundacja Hasco-Lek pomogła także w budowie ścieżki z audiodeskrypcją dla osób niewidomych
i słabowidzących we wrocławskim ogrodzie zoologicznym, a także dwukrotnie wsparła pokaz mody z udziałem osób z niepełnosprawnościami „It’s my time”. Ideą pokazu było przełamanie barier i pokazanie, że wszyscy mają prawo do piękna, mody oraz poczucia wyjątkowości. Wsparcie otrzymuje również Wrocławski Klub Sportowy Osób Niesłyszących „ŚWIT”, zrzeszający osoby z wadami słuchu i niesłyszące.

Rośniemy w siłę!

Realizowany od 2019 roku program wsparcia sportowców z niepełnosprawnościami przyczynia się do niwelowania napotkanych przez nich barier i umożliwia im wszechstronny rozwój. Szczególnym wsparciem objęci są wrocławscy paraolimpijczycy. W bieżącym roku do grona zawodników objętych programem dołączyli: parakanadyjkarz  Robert Wydera, lekkoatletka Marta Piotrowska oraz parakajarka Kamila Kubas. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że grono wspieranych przez nas sportowców stale się powiększa!

Pamiętamy o najmłodszych

Od pięciu lat wsparciem objęci są również podopieczni Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach. Mieszkańcami placówki są przede wszystkim dzieci, które ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności i trudną sytuację w rodzinie wymagają całodobowej opieki. Dla niektórych z nich jest to jedyny dom jaki posiadają.

„Tu nie chodzi o bycie najlepszym, tu chodzi o bycie lepszym niż byłeś wczoraj” – parapływak Alan Ogorzałek o sportowej pasji i realizowaniu marzeńFundacja dla Piszkowic
Jak pomóc?

  • Kupując produkty NaturKaps.
  • Przelewając darowiznę na konto Fundacji.
  • Przekazując 1,5% rocznego rozliczenia podatku dochodowego.
Jak uzyskać pomoc?

Fundacja HASCO-LEK udziela wsparcia osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i chorym.

Wspieramy również działalność instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz angażujemy się w realizowane przez nie inicjatywy, zgodne z misją i wizją Fundacji oraz celami statutowymi obu podmiotów.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Fundacją.

Ostatnie aktualności