Dzień Społeczne Super Mocy za nami!

16 maja, 2014

Maj 2014. Blisko 10 tysięcy osób wzięło udział w największym święcie organizacji pozarządowych. Przez 12 godzin mieszkańcy Dolnego Śląska mogli przekonać się, czym zajmują się na co dzień organizacje pożytku publicznego i wziąć udział w wielkim rodzinnym pikniku Super Mocy.

Dzień Społecznej Super Mocy został zaplanowany na 25 maja. Rozpoczął się konferencją dotyczącą współpracy trójsektorowej, podczas której 20 zaproszonych gości ze świata pozarządowego, administracji publicznej, mediów i biznesu debatowało na temat barier i szans w NGO.

Po południu na Pergoli rozpoczął się wielki piknik Super Mocy. Fachowcy ze Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG przeprowadzali wstępne badania słuchu u dzieci, konsultacje logopedyczne i warsztaty psychologiczne. Najmłodsi mogli jeździć na kucykach pod nadzorem fachowców z wrocławskich Partynic, wziąć udział w warsztatach architektonicznych przygotowanych przez animatorów z Centrum Poznawczego Hali Stulecia, zaprojektować swoje wynalazki, a także zjeść kawałek tortu przygotowanego przez Mirosława Kosia, mistrza cukierników z Haston City Hotel. Punktem kulminacyjnym Dnia Super Mocy był pokaz fontanny multimedialnej, wzmocniony pokazem sztucznych ognia.

Organizatorami wydarzenia było WP Hala Ludowa, Urząd Marszałkowski, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja „Umbrella”, Sektor3, Stowarzyszenie „TRATWA”, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Dolnośląska Rada ds. Młodzieży. Dzień Super Mocy był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Fundacja Hasco-Lek wsparła projekt.

Moc jest z nami – zapraszamy na Dzień Społecznej Super Mocy!HURT zagrał dla niesłyszących dzieci
Jak pomóc?

  • Kupując produkty NaturKaps.
  • Przelewając darowiznę na konto Fundacji.
  • Przekazując 1,5% rocznego rozliczenia podatku dochodowego.
Jak uzyskać pomoc?

Fundacja HASCO-LEK udziela wsparcia osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i chorym.

Wspieramy również działalność instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz angażujemy się w realizowane przez nie inicjatywy, zgodne z misją i wizją Fundacji oraz celami statutowymi obu podmiotów.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Fundacją.

Ostatnie aktualności