Fundacja „HASCO-LEK” po raz drugi Partnerem Strategicznym Polskiej Akademii Dzieci w DSW

16 stycznia, 2017

20 stycznia blisko 300 Małych Studentów weźmie udział w inauguracji roku akademickiego 5. Jubileuszowej edycji Polskiej Akademii Dzieci organizowanej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej wspólnie przez Uczelnię oraz Fundację „HASCO-LEK”, która po raz drugi przyjęła miano Partnera Strategicznego projektu. Nadchodząca edycja jest wyjątkowa również z powodu rozpoczęcia drugiej dekady działalności Fundacji „HASCO-LEK” oraz trwającego jubileuszu 20-lecia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

O Polskiej Akademii Dzieci

Polska Akademia Dzieci  to pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet prowadzony przez dzieci. Mali eksperci w trakcie wykładów naukowych, które odbywają się w ciągu roku akademickiego w ustalony dzień w szkołach wyższych, przekazują słuchaczom wiedzę z obszaru swoich zainteresowań. Celem projektu jest rozbudzanie w młodych odbiorcach ciekawości świata, chęci do realizowania własnych pomysłów oraz projektowania eksperymentów. Uczestnikami wydarzenia są dzieci w wieku od 6. do 12. lat oraz ich opiekunowie. W trakcie zajęć uczestnicy mogą zadawać pytania ekspertom. Wszyscy słuchacze posiadają imienny indeks uczelni, w której organizowane są wykłady.

5. edycja projektu

Co czeka na Małych Studentów podczas tej wyjątkowej edycji projektu? W okresie od stycznia do maja zrealizowanych zostanie pięć tematycznych spotkań. Aby poprzez udział w wykładach dzieci rozwijały nie tylko wiedzę, ale również wrażliwość etyczną, moralną i społeczną, organizatorzy zadbają o możliwość integracji międzygeneracyjnej, międzykulturowej, a także pomiędzy środowiskami dzieci zdrowych oraz zmagających się z chorobą lub innym trudnym doświadczeniem życiowym. Jubileuszowa 5. edycja PAD będzie miejscem spotkań, wymiany myśli i doświadczeń, dzielenia się wiedzą i wzajemnego inspirowania między dziećmi. Będziemy gościć Słuchaczy Dolnośląskiego Uniwersytetu III Wieku DSW, uczniów z American School of Wrocław oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczych, m.in. domy dziecka. Nowością będzie również wykorzystanie nowych technologii. Za pomocą streamingu (relacji na żywo online), będziemy łączyć się z dziećmi, które z różnych powodów (choroba, odległość) nie mogą osobiście uczestniczyć w Akademii.

Inauguracyjny wykład

Tematem i obszarem inauguracyjnego wystąpienia młodego i dorosłego eksperta będzie „historia”. Obszar ten pozostawia miejsce do zaprezentowania różnorodnych pasji i zainteresowań związanych z dawnymi czasami i wydarzeniami, mającymi miejsce zarówno w Polsce jak i na świecie. Celem spotkania będzie wzbudzenie refleksji i zainteresowania przeszłością, jako ważnym źródłem wiedzy o nas samych, naszej kulturze i cywilizacji. Uroczysta inauguracja 5. edycji Polskiej Akademii Dzieci w DSW, która odbędzie się tuż przed Dniem Babci i Dziadka, będzie jednocześnie okazją do stworzenia otwartej międzypokoleniowej przestrzeni. W związku z tym do udziału w spotkaniu zaproszona zostanie grupa seniorów, gdyż to właśnie Dziadkowie najczęściej przekazują wiedzę o dawnych dziejach, zaszczepiając ciekawość i chęć poznania najmłodszym.

Zobacz, jak Mali Studenci uczyli się rok temu tutaj.

Zapraszamy na stronę internetową projektu:

http://www.20lat.dsw.edu.pl/akademiadzieci/

Grudzień wyjątkowym miesiącem dla Fundacji „HASCO-LEK”„Niezwykła relacja” – Fundacja „HASCO-LEK” wsparła akcję charytatywną na rzecz Sebastiana
Jak pomóc?

  • Kupując produkty NaturKaps.
  • Przelewając darowiznę na konto Fundacji.
  • Przekazując 1,5% rocznego rozliczenia podatku dochodowego.
Jak uzyskać pomoc?

Fundacja HASCO-LEK udziela wsparcia osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i chorym.

Wspieramy również działalność instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz angażujemy się w realizowane przez nie inicjatywy, zgodne z misją i wizją Fundacji oraz celami statutowymi obu podmiotów.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Fundacją.

Ostatnie aktualności