Fundacja „HASCO-LEK” na XIX Dolnośląskim Festiwalu Nauki.

03 października, 2016

Ponad sześćdziesiąt osób – uczniów i nauczycieli oraz osób zawodowo i hobbystycznie zajmujących się edukacją zgromadził wykład prof. Lecha Mankiewicza pt. Cyfrowa Edukacja i dlaczego nie możemy zmarnować tej szansy? Wykład zorganizowała Fundacja „HASCO-LEK” we współpracy z Fundacją Edukacja dla Przyszłości w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku we wrześniu przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata. W tym roku Fundacja „HASCO-LEK” postanowiła dołączyć do grona instytucji, które w ramach tego sześciodniowego święta nauki organizują wykłady i inne wydarzenia.

Świat pędzi do przodu – technologia wymusza zmiany społeczne, do których nie jesteśmy przygotowani. Nie ma już zawodów i kierunków studiów, które gwarantują spokojną pracę do emerytury. Całe szczęście, że ta sama technologia dostarcza narzędzi, z których skorzystać może każdy, kto chce podjąć wyzwanie – taka teza była punktem wyjścia wykładu prowadzonego przez prof. Lecha Mankiewicza. Tematem zaś były możliwości jakie niesie edukacja cyfrowa. Dzięki rozwojowi Internetu każdy z nas, za darmo i bez wychodzenia z domu może korzystać z wysokiej jakości materiałów edukacyjnych. Jako przykład Profesor zaprezentował Khan Academy po polsku – platformę do nauki online.

Podczas wykładu profesor prezentował możliwości platformy – od słuchania wykładów, czytania artykułów, rozwiązywania zadań, aż po monitorowanie postępów w nauce. Prezentowane były między innymi materiały z biologii, cieszące się ogromnym zainteresowaniem – tłumaczenie ich wspierane jest przez Fundację „HASCO-LEK”. Oprócz biologii, platforma zawiera materiały edukacyjne z dziedzin takich jak matematyka, finanse, mikro- i makroekonomia, chemia, fizyka, kosmologia i astronomia, informatyka, historia i historia sztuki, muzyka czy filozofia.

Z platformy, i do tego uczestnicy wykładu byli zachęcani przez profesora – korzystać może każdy, w dowolnym wieku. Uczniowie – uzupełniając wiedzę zdobytą na lekcjach, nauczyciele – wzbogacając stosowane metody nauczania, rodzice – pragnący uczyć się ze swoimi dziećmi i obserwować ich postępy w nauce oraz wszyscy zainteresowani podnoszeniem swoich kompetencji. A tym samym – podejmujący wyzwanie w zakresie edukacji przez całe życie, przed jakim stawia nas współczesny świat.

Cyfrowa edukacja i dlaczego nie możemy zmarnować tej szansy?Fundacja „HASCO-LEK” wspiera młode talenty
Jak pomóc?

  • Kupując produkty NaturKaps.
  • Przelewając darowiznę na konto Fundacji.
  • Przekazując 1,5% rocznego rozliczenia podatku dochodowego.
Jak uzyskać pomoc?

Fundacja HASCO-LEK udziela wsparcia osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i chorym.

Wspieramy również działalność instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz angażujemy się w realizowane przez nie inicjatywy, zgodne z misją i wizją Fundacji oraz celami statutowymi obu podmiotów.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Fundacją.

Ostatnie aktualności