Fundacja rozdała nagrody młodym naukowcom

16 marca, 2013

Znamy zwycięzców siódmej edycji konkursu Fundacji Hasco-Lek. Pierwsze miejsce w kategorii prac doktorskich zdobył Krzysztof Szczepanowicz z Polskiej Akademii Nauk, a w kategorii prac magisterskich najwyższe miejsce zajęła Ewelina Tarnowska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

To już siódma edycja ogólnopolskiego konkursu, do którego Fundacja zaprasza autorów i promotorów prac magisterskich i doktorskich z zakresu farmacji, medycyny, biotechnologii oraz dziedzin pokrewnych.
Wśród doktoratów zwyciężyła praca Krzysztofa Szczepanowicza z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk, zatytułowana „Encapsulation of active agents In liquid core capsules” (z ang.: kapsułkowanie substancji czynnych w kapsułkach elastycznych).

W tym roku komisja konkursowa postanowiła nie przyznawać pierwszej nagrody w kategorii prac magisterskich. Drugie miejsce przypadło Ewelinie Tarnowskiej z Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym za pracę zatytułowaną „Poszukiwanie nowych antydepresantów III generacji w grupie SSRI+, pochodnych pirolidyno-2,5-dionu”.

Kupiliśmy aparaty słuchowe dla dzieci!Kupiliśmy testy psychologiczne dla dzieci z wadami słuchu!
Jak pomóc?

  • Kupując produkty NaturKaps.
  • Przelewając darowiznę na konto Fundacji.
  • Przekazując 1,5% rocznego rozliczenia podatku dochodowego.
Jak uzyskać pomoc?

Fundacja HASCO-LEK udziela wsparcia osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i chorym.

Wspieramy również działalność instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz angażujemy się w realizowane przez nie inicjatywy, zgodne z misją i wizją Fundacji oraz celami statutowymi obu podmiotów.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Fundacją.

Ostatnie aktualności