Hasco-Lek uczy dzieci zawodu farmaceuty

20 lipca, 2015

W dniach 6 lipca – 17 lipca 2015 r. ponad 400 dzieci uczestniczących w półkoloniach Topacz Miasto Dzieci poznawało tajniki zawodu farmaceuty. W profesjonalnie wyposażonym namiocie Hasco-Lek, imitującym laboratorium farmaceutyczne, najmłodsi mieli możliwość wyprodukować krem nawilżający.

Na stanowisku Hasco-Lek dzieci krok po kroku dowiedziały się na czym polega obsługa podstawowych narzędzi laboratoryjnych, opracowanie składu kremu, precyzyjne dawkowanie i wykonanie produktu farmaceutycznego. Na samym początku procesu produkcji, każdy „młody farmaceuta” zakładał fartuch laboratoryjny oraz okulary ochronne. Następnie przy prawdziwym stole laboratoryjnym, na podstawie sporządzonej receptury, dzieci dobierały odpowiednie surowce. Gotowy krem przekładały do oryginalnych tub, które po zamknięciu oznaczały wymyślonymi przez siebie nazwami. Po skończonej pracy, za każdy wyprodukowany krem, uczestnicy warsztatu otrzymywali wynagrodzenie w postaci waluty Miasta Dzieci – tzw. tauronków.

III edycja tego unikalnego projektu dydaktyczno-wychowawczego organizowana była przez Fundację Miasto Dzieci. Podczas całego wydarzenia dzieci w wieku 6-12 lat zapoznały się z charakterem pracy różnych zawodów. Każdego dnia najmłodsi musieli wcielić się w przedstawicieli co najmniej dwóch profesji. Za każdą wykonaną pracę dzieci otrzymywały wynagrodzenie w postaci waluty Miasta Dzieci, tauronków. Pod koniec turnusu mogły wymienić zarobione środki na wybrane przez siebie artykuły ze Sklepu Marzeń. Celem akcji jest zapoznanie dzieci z wartością pracy oraz gospodarowaniem domowym budżetem. Firma Hasco-Lek wzięła udział w projekcie po raz pierwszy.

We Wrocławiu tworzymy „Bajkę bez barier”„Okrążamy Polskę” z Fundacją Hasco-Lek
Jak pomóc?

  • Kupując produkty NaturKaps.
  • Przelewając darowiznę na konto Fundacji.
  • Przekazując 1,5% rocznego rozliczenia podatku dochodowego.
Jak uzyskać pomoc?

Fundacja HASCO-LEK udziela wsparcia osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i chorym.

Wspieramy również działalność instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz angażujemy się w realizowane przez nie inicjatywy, zgodne z misją i wizją Fundacji oraz celami statutowymi obu podmiotów.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Fundacją.

Ostatnie aktualności