Materiały edukacyjne z biologii na portalu Khan Academy w języku polskim.

14 lipca, 2017

Fundacja „HASCO-LEK” jest partnerem strategicznym Fundacji Edukacja dla Przyszłości – wspólnie umożliwiamy korzystanie z polskojęzycznych zasobów Khan Academy w dziale „biologia”. Po pierwszym roku współpracy prezentujemy krótkie podsumowanie działań.

Efekty pierwszego roku partnerstwa:

15 filmów, 66 artykułów i ćwiczeń (140 486 słów) oraz 244 rysunki. Wszystkie materiały zostały opublikowane na polskim portalu Khan Academy pl.khanacademy.org w sekcji „biologia”.

„Cykl Calvina”, „ATP – adenozynotrójfosforan” czy „Fotosynteza”, to tylko kilka tytułów filmów, które można pooglądać w języku polskim. Oprócz filmów przetłumaczone zostały liczne artykuły, m.in. „Podział komórki bakteryjnej”, „Prawo czystości gamet”, „Prawdopodobieństwo w genetyce” czy „Allele wielokrotne, niepełna dominacja i kodominacja”,  a także wiele zadań, sprawdzianów oraz rysunków.

Filmy, które powstały, miały ponad 55 tysięcy odsłon i oglądano je przez ponad 300 tysięcy minut. Oczywiście rekordowa oglądalność została zanotowana w dniu poprzedzającym rozszerzoną maturę z biologii, kiedy to wyświetlono je 2300 razy w ciągu jednego dnia.

Dziękujemy Fundacji Edukacja dla Przyszłości za efekty działań, a wszystkich zachęcamy do korzystania z materiałów Khan Academy!

„Tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych w dziedzinie biologii ma szczególne znaczenie, gdyż – w odróżnieniu np. od matematyki – zasobów takich w polskim internecie było do tej pory stosunkowo niewiele. Niewiele, mimo rosnącej popularności tej dziedziny wiedzy wśród polskich uczniów i studentów oraz pomimo ogólnego przekonania, że biologia jest nauką XXI wieku. Między innymi z tego powodu otwarcie, razem z Państwa Fundacją, polskiego internetu na zasoby w dziedzinie biologii odgrywa szczególną, fundamentalną rolę.”

— prof. Lech Mankiewicz, fizyk, astrofizyk, popularyzator nauki, Prezes Fundacji Edukacja dla Przyszłości.
Podsumowanie akcji charytatywnej Fundacji „HASCO-LEK”Zakończenie plebiscytu portalu ADAPTER.pl
Jak pomóc?

  • Kupując produkty NaturKaps.
  • Przelewając darowiznę na konto Fundacji.
  • Przekazując 1,5% rocznego rozliczenia podatku dochodowego.
Jak uzyskać pomoc?

Fundacja HASCO-LEK udziela wsparcia osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i chorym.

Wspieramy również działalność instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz angażujemy się w realizowane przez nie inicjatywy, zgodne z misją i wizją Fundacji oraz celami statutowymi obu podmiotów.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Fundacją.

Ostatnie aktualności