Przekazaliśmy „Czytaki” Polskiemu Związkowi Niewidomych

13 lutego, 2017

Kieszonkowy odtwarzacz książek mówionych dla osób niewidomych – dwa takie urządzenia przekazaliśmy Polskiemu Związkowi Niewidomych dla podopiecznych Koła w Jaśle. Użytkownicy Czytaka mogą korzystać nieodpłatnie z biblioteki, w której znajduje się ponad 7 tysięcy tytułów. 

Koło w Jaśle Polskiego Związku Niewidomych otacza opieką osoby niewidome i słabowidzące, dzieci i osoby dorosłe z miasta i okolicznych wiosek. Zarząd Koła zwrócił się do Fundacji z prośbą o wsparcie ich działalności poprzez zakup odtwarzaczy książek, z których korzystać mogłyby dzieci i młodzież, które Koło otacza opieką, tak, aby ułatwić im naukę. Na urządzenia wgrane zostaną lektury szkolne i inne tytuły, którymi dzieci i młodzież będą zainteresowane.

Fundację „HASCO-LEK” i Polski Związek Niewidomych łączy misja wsparcia osób niepełnosprawnych, z wadami wzroku, w pokonywaniu barier, jakie napotykają w codziennym życiu.

Fundacja „HASCO-LEK” wspiera XII Ogólnopolską Olimpiadę Kreatywności Destination ImaginationFundacja „HASCO-LEK” mecenasem plebiscytu portalu ADAPTER!
Jak pomóc?

  • Kupując produkty NaturKaps.
  • Przelewając darowiznę na konto Fundacji.
  • Przekazując 1,5% rocznego rozliczenia podatku dochodowego.
Jak uzyskać pomoc?

Fundacja HASCO-LEK udziela wsparcia osobom potrzebującym, w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i chorym.

Wspieramy również działalność instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz angażujemy się w realizowane przez nie inicjatywy, zgodne z misją i wizją Fundacji oraz celami statutowymi obu podmiotów.

Osoby i instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Fundacją.

Ostatnie aktualności