Wsparcie działalności organizacji pozarządowych i instytucji publicznych

 • Cenimy mądrą współpracę. Wspieramy organizacje działające na rzecz dzieci, młodzieży i osób potrzebujących.

  Komu i jak pomagamy?

  Fundacja wspiera działalność organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz realizowane przez te podmioty projekty.

  Wspieramy w szczególności:

  • Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze dla Dzieci (tzw. ZOL dla Dzieci),
  • Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze i Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze,
  • Szkoły i inne placówki oświatowe,
  • Świetlice środowiskowe,
  • Kluby Sportowe,
  • Fundacje i stowarzyszenia,

  Priorytetowo traktujemy wnioski od organizacji i instytucji dotyczące działań skierowanych do młodych ludzi, którzy mają mniejsze szanse niż ich rówieśnicy oraz osób potrzebujących, głównie niepełnosprawnych i chorych.

  Wysoko cenimy działania, które mają na celu umożliwianie wszechstronnego rozwoju oraz wsparcia w pokonywaniu barier, z jakimi borykają się podopieczni danej organizacji czy instytucji.

  Jak pomagamy?

  • POMOC RZECZOWA: Przekazujemy darowizny rzeczowe (np. paczki okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek, sprzęt sportowy itp.)
  • POMOC FINANSOWA: Przyznajemy darowizny finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie konkretnego projektu
  • WARSZTATY: Oferujemy przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci (np. w szkołach)
  • WOLONTARIAT: Organizujemy wolontariat pracowniczy (np. w domu dziecka)

   

  Jak starać się o pomoc?

  KROK PO KROKU:

  Zastanawiasz się jak napisać tzw. „list do sponsora” o wsparcie? Nie udzielimy tutaj takich porad, ale wskażemy, jak można starać się o darowiznę od Fundacji „HASCO-LEK”:

  • zapoznaj się z naszym statutem, aby sprawdzić, czy cele reprezentowanej przez Ciebie organizacji lub instytucji są zbieżne z celami Fundacji „HASCO-LEK”,
  • przygotuj wniosek (list) opisując:
   • jakie są Wasze (tzn. reprezentowanej przez Ciebie organizacji lub instytucji) cele,
   • na czyją rzecz działacie (grupa docelowa i jej potrzeby),
   • jakie działania prowadzicie i z jakich źródeł są finansowane (np. składki członkowskie, dotacje, inni sponsorzy),
   • jakiego wsparcia potrzebujecie od Fundacji „HASCO-LEK” (załącz kosztorys!) i dlaczego, (uzasadnienie prośby),
   • jakie korzyści dla Waszych podopiecznych przyniesie udzielenie wsparcia przez Fundację „HASCO-LEK” (zakładane rezultaty),
  • wniosek wyślij listownie na adres Fundacji: https://fundacjahasco-lek.pl/kontakt/. Nie zapomnij o dołączeniu danych kontaktowanych, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twój list.

  Terminy

  Fundacja w miarę możliwości rozpatruje wnioski kwartalnie:

  • KWIECIEŃ – rozpatrywane są wnioski otrzymane w terminie od stycznia do marca.
  • LIPIEC – rozpatrywane są wnioski otrzymane w terminie od kwietnia do czerwca.
  • PAŹDZIERNIK – rozpatrywane są wnioski otrzymane od lipca do września.
  • STYCZEŃ – rozpatrywane są wnioski otrzymane od października do grudnia.

   

  Informujemy, iż w każdym kwartale Fundacja dysponuje różnym budżetem i może pozytywnie odpowiedzieć jedynie na wybrane wnioski. 

  Decyzje

  O decyzji Fundacja informuje listownie. Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego! Więcej informacji udziela Aleksandra Kowal, tel. 71/327 19 52, fundacja@hasco-lek.pl